EPTA piano-examens:
Ik ben lid van EPTA (de European Piano Teachers Association) Nederland, dit is een vereniging van professionele pianodocenten en pianisten, die tot doel heeft het peil van pianospelen en het piano-onderwijs te verhogen.
Het Landelijk Graadexamen Systeem (LGS) is een onderdeel van EPTA Nederland, waarbij jaarlijks leerlingen van EPTA-leden in staat worden gesteld om theoretisch en praktisch examen te doen op verschillende niveaus.
Het praktische gedeelte van het examen bestaat uit het spelen van bepaalde technische opgaven (toonladders, drieklanken) en het geven van een mini concert.
Mijn leerlingen kunnen hieraan deelnemen. Ik zeg met nadruk kunnen. Want deelname hieraan is een keuze van de leerling zelf en daar zich ook voor in willen zetten.
Het voordeel van zo’n examen is dat de leerling naast de reguliere voorspeelmomenten een doel heeft om naar toe te werken en dat hij/zij weet dat de kennis van de theorie gelijke tred houdt met datgene waar hij/zij praktisch aan de piano mee bezig is. Dit alles gebeurt in een gemoedelijke en tegelijk ook serieuze sfeer.